Организатор: Българска асоциация по радиология
XIX Конгрес на Българската асоциация по радиология

Дата

май 2023

Час

09:00 часа

Локация

Гранд хотел Пловдив
Присъствено събитие

Покана

Уважаеми колеги,

Организационният комитет има удоволствието да Ви покани на XIX Конгрес на Българската асоциация по радиология, 3-6 ноември 2022 г. Събитието ще се  проведе присъствено в  Гранд Хотел Пловдив, гр. Пловдив.

Възможността да бъдем отново заедно е особено вълнуваща. Ето защо за предстоящото издание на конгреса Организационният комитет има амбициозната задача да подготви изключително стойностна научна програма, която ще включва множество интересни научни сесии.

Специални гости на конгреса ще бъдат изтъкнати лектори от страната и чужбина, които ще имат възможността да споделят своя огромен опит в оживени дискусии и неформални разговори.

В предконгресния ден – 3 ноември ще се проведе Европейско училище по абдоминална образна диагностика под егидата на ESOR Visiting Professorship Programme, чиято цел е да привлече голям брой специализанти и млади лекари в областта на образната диагностика.

В трите дни на форума, на специално организирана съпътстваща изложба, ще имате възможността да се запознаете най-новите апарати и продукти на водещи фармацевтични и инструментални фирми.

Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие и ще станете част от един значим и вълнуващ научен форум, който ще ни даде възможност да се срещнем, да обменим знания и да се насладим заедно на красотата на есенния Пловдив.

Очакваме Ви в Пловдив през ноември!

С уважение,

Проф. Дора Златарева, Председател на XIX Конгрес на БАР

Проф. Милан Тотев, Председател на БАР

Локация

Гранд хотел Пловдив

ПЛОВДИВ, УЛ. "ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ" 2

Регистрация

Вид таксаРанна такса /до 1 септември/Късна такса /след 1 септември/
Членове на БАР132 лв.180 лв.
Нечленове на БАР156 лв.204 лв.
Специализанти, рентгенови лаборанти и медицински сестри 60 лв.96 лв.
Студенти24 лв.36 лв.
На място по време на конгреса216 лв.

Информация за Европейското училище по абдоминална образна диагностика и как да се регистрирате може да намерите ТУК.

Таксите правоучастие за конгреса включват:

 • достъп до научните сесии
 • делегатски комплект
 • коктейл „Добре дошли“
 • кафе-паузи
 • сертификат за участие

Таксите са с включен 20% ДДС.

Студентите следва да представят копие на заверена студентска книжка за съответната академична година.

Можете да се регистрирате чрез бутона „Регистрирай се тук“ по-долу. Моля, изберете първо български език преди да пристъпите към създаване на профил и/или регистриране.
Таксата правоучастие се заплаща предварително по един от следните начини:

 • с кредитна/дебитна карта през онлайн системата за регистрация
 • по банков път срещу издадена проформа фактура

Всички разходи по банковите преводи са за сметка на платеца.

При анулация след 3 октомври 2022 г. таксата правоучастие не се възстановява.

Програма

03/11/2022, четвъртък

04/11/2022, петък

05/11/2022, събота

 • 18:30 – 20:00Откриване на XIX Конгрес на Българската асоциация по радиология
 • 20:30Коктейл „Добре дошли“
 • 8:30 – 09:30Научни сесии
 • 09:30 – 10:10Сателитен симпозиум Брако
 • 10:10 – 10:30Кафе-пауза
 • 10:30 – 12:00Научни сесии
 • 12:00 – 12:30Сателитен симпозиум Вега
 • 12:30 – 13:30Обедна почивка
 • 13:30 – 15:00Научни сесии
 • 15:00 – 15:20Сателитен симпозиум Тинк-Танк
 • 15:20 – 15:40Кафе-пауза
 • 15:40 – 17:10Научни сесии
 • 8:00 – 09:30Научни сесии
 • 09:30 – 10:00Сателитен симпозиум Софарма Трейдинг
 • 10:00 – 10:30Кафе-пауза
 • 10:30 – 12:00Научни сесии
 • 12:10 – 13:10Симпозиум Сименс
 • 13:10 – 14:00 Обедна почивка
 • 14:00 – 15:00Научни сесии
 • 15:00 – 15:30Кафе-пауза
 • 15:30 – 17:00Клинични случаи и научни сесии
 • 17:30 – 19:00Общо събрание и закриване
 • 20:00Конгресна вечеря

Спонсори

Подайте абстракт

Изисквания за резюмета:

Резюметата се предават на български и английски език. Обемът не трябва да надвишава 250 думи. Различните секции, в които може да се участва, са:

 • Оригинални изследвания – резюметата задължително трябва да включат следните части – „Цел / Purpose“, „Материали и методи / Materials and Methods“, „Резултати / Results“ и „Заключение / Conclusion“
 • Образователни – резюметата задължително трябва да включат следните части – „Учебна цел / Teaching points“, „Дискусия / Discussion“ и „Заключение / Conclusion
 • Клиничен случай – представяне на клинични случаи с някоя от следните характеристики – рядка патология, комбинирани патологии, необичайна находки, които могат да бъде подвеждащи. Резюметата задължително трябва да включват следните части – „Представяне на клиничния случай / Case presentation“ „Образни находки / Imaging findings“, „Обучителни точки / Teaching points“.

* само за студенти – Демонстративен клиничен случай – представяне на класически образни находки при често срещана патология. Резюметата задължително трябва да включват следните части – „Представяне на клиничния случай / Case presentation“ „Образни находки / Diagnostic findings“, „Обучителни точки / Teaching points“. При подаването на резюмето ще бъде необходимо представяне на документ, доказващ техния статут (ISIC карта, уверение от университет/катедра).

Резюметата се качват в платформата на посочения по-долу линк. Не се допуска изпращане на образи и таблици.  Ще има възможност избиране на опция „желание за устно представяне“.

Крайният срок за подаване на резюмета е удължен до 6 юли 2022 г. (включително), а за студенти (Демонстративен клиничен случай) срокът е до 15 юли 2022 г.

Всички получени резюмета ще бъдат оценени от Научния комитет. До края на юли авторите ще бъдат информирани за одобрение/отхвърляне на резюметата, кои са избрани да бъдат представени устно по време на конгресните сесии и съответните изисквания за оформлението на постери/презентации.

При одобрение за устна презентация представящият автор трябва да бъде регистриран за конгреса. За одобрените постери регистрация трябва да има поне един участник от авторския колектив.

При въпроси относно резюметата може да пишете на: nfileva@medfac.mu-sofia.bg

Форма за изпращане на абстракти
Студенти – Форма за Демонстративен клиничен случай

Настаняване

Гранд хотел Пловдив

ПЛОВДИВ, УЛ. "ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ" 2

Хотел Булевард 7

бул. „България“ 7, Пловдив

Социални събития

Коктейл „Добре дошли“

Гала вечеря

КОНГРЕСИ И СЪБИТИЯ ООД

www.cmebg.com

Мира Бонова
mira@cmebg.com
Деница Йонкова
denitza@cmebg.com

Какво търсите днес?

Вие медицински специалист ли сте?

This site is registered on wpml.org as a development site.